Dlaczego warto robić przeglądy budowlane?
Budownictwo

Dlaczego warto robić przeglądy budowlane?

Przeglądów budowlanych w Warszawie dokonuje w chwili obecnej wiele firm z branży budowlanej. Z reguły firmy takie świadczą usługi kompleksowe w zakresie:

  • rocznych przeglądów budynków
  • półrocznych przeglądów budynków
  • pięcioletnich przeglądów budynków
  • przeglądów instalacji sanitarnych
  • przeglądów instalacji elektrycznych
  • przeglądów instalacji gazowej
  • przeglądów stanu technicznego instalacji kominowej
  • nadzorów inwestorskich

Warto z tego względu podjąć współpracę ze sprawdzoną firmą, która świadczy kompleksowe usługi odnośnie przeglądów budowlanych w Warszawie. Oferta takich firm skierowana jest przede wszystkim do właścicieli i zarządców obiektów handlowych i usługowych, a także do właścicieli stacji paliw, budynków użyteczności publicznej i oczywiście do zarządców budynków mieszkalnych. Należy pamiętać, że ustawa nakłada na te osoby bezwzględny obowiązek wykonywania przeglądów budynków – rocznych raz w roku oraz przeglądów rozszerzonych – raz na pięć lat. Nieznajomość przepisów i niespełnienie tego obowiązku może wiązać się z nałożeniem wysokiej grzywny pieniężnej. Warto zatem dbać nie tylko o dopełnienie formalności, ale przede wszystkim warto wykonywać przeglądy budowlane w Warszawie i zyskać pewność, co do stanu technicznego budynku.

Zdarzyć się bowiem może, że niewidoczna usterka budowlana może naruszyć konstrukcję budynku i w efekcie doprowadzić do katastrofy, narażając przy tym zdrowie i życie mieszkańców oraz użytkowników obiektów. Niezwykle ważne jest, by firma dokonująca przeglądu budynku, posiadała w tej materii odpowiednie kwalifikacje – nie bójmy się sprawdzać i pytać o kompetencje podwykonawców – współpracujmy z fachowymi i rzetelnymi firmami. Pamiętajmy, że po każdym przeglądzie budowlanym w Warszawie, powinniśmy otrzymać protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, która uwzględni ewentualne uszczerbki. Inspektor wykonujący przegląd budynku, powinien każdorazowo – w przypadku zastrzeżeń – określić termin usunięcia awarii, – jeśli nie otrzymamy takiej informacji, nie bójmy się pytać i prosić o wyjaśnienie – to niezwykle ważne dla naszego zdrowia i życia.

One Comment

Post Comment